Grunt Stabilizowany MX - MILEX

Grunt Stabilizowany MX

Grunt Stabilizowany MX

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

Grunt stabilizowany MX  to precyzyjna mieszanka odpadu połączonego ze ściśle określonymi w recepturach stabilizatorami do zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym – oznaczone MX-1.

Analiza parametrów technicznych gruntu pozwala na bezbłędne dobranie optymalnej technologii produkcji kruszywa.  Produkt gotowy po zakończeniu procesu stabilizacji podlega badaniom potwierdzającym osiągnięcie założonych parametrów. Zakres i częstotliwość badań są określone procedurami instytucji certyfikacyjnch, wydających atesty na ten produkt. Dostawa transportem samochodowym na miejsce zagospodarowania i wbudowanie w przeznaczonym miejscu w czasie 50 h od momentu wyprodukowania.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych parametrów:

  • Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; 
  • Aprobata Techniczna Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach – MX-1.
 
MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli