Milex Sp. z o.o. - Historia firmy

Historia firmy

Historia firmy

Milex Sp. z o.o. - Nasz logotyp

Milex Sp. z o.o. - Nasz logotyp

Firma MILEX Sp. z o.o. została założona i wpisana do Rejestru Handlowego 4 sierpnia 1989 roku. Spółka oparta była na kapitale polskim i niemieckim. Jej założycielami byli przedstawiciele strony polskiej w osobach Pana Lecha Wnęka i Pana Michała Gdańca, oraz przedstawiciele strony niemieckiej z firmy Zumpfort Im- Und Export GmbH z Kilonii, której przedstawiciel Pan Karsten Milbradt w pierwszych latach działalności pełnił funkcję Prezesa Zarządu. MILEX była jedną z pierwszych na Pomorzu Zachodnim spółek z udziałem kapitału zagranicznego. 

Obecnie MILEX działa na wielu zróżnicowanych obszarach: prowadzi działalność produkcyjną na terenie Niemiec, działalność rolniczą, hodowlaną, turystyczną oraz działalność w ramach ochrony środowiska

Początkowo Spółka mieściła się przy ul. Kurzej 11 w Szczecinie. Jej główną działalnością było przetwórstwo tworzyw sztucznych i produkcja z tych tworzyw elementów dla budownictwa. Elementy te były eksportowane do Niemiec. Jednocześnie Spółka zajmowała się skupem i produkcją drewnianych palet również z przeznaczeniem na eksport na rynek niemiecki, zajmowała się także międzynarodowym transportem samochodowym z własnym zapleczem logistycznym.

Na początku lat 90-tych Spółka przeniosła się na ul. Wyszyńskiego 14, w samym centrum Szczecina. Uległ również zmianie zakres jej działalności. Zlikwidowana została produkcja tworzyw sztucznych, oraz transport samochodowy. W zamian uruchomiono pierwszy w Szczecinie sklep z materiałami budowlanymi do wykończenia mieszkań (farby, kafelki, kleje, tapety). 

W kolejnych latach Firma rozpoczęła współpracę jako podwykonawca z niemieckim partnerem w branży budowlanej. Do pracy zatrudniani byli polscy pracownicy. W tym czasie Spółka rozpoczęła również kluczową dla jej rozwoju działalność usługową w zakresie wykrawania mięsa i uboju trzody chlewnej na terenie Niemiec. Dla realizacji przedsięwzięcia wynajmowane są taśmy produkcyjne w największych zakładach mięsnych takich jak B&C Tönnies Fleischwerk GmbH, Reisinger GmbH, czy Weidemark Fleischwaren GmbH Co. KG. W zakładach tych zatrudnionych jest 450 polskich pracowników w ramach umowy o pracę. 

W pierwszych latach XXI wieku Firma zainwestowała w branżę rolniczą, hodowlaną oraz turystyczną, która koncentruje się wokół modernizacji zabytkowego kompleksu pałacowego w Trzęsaczu wraz ze stadniną koni.

Spółka MILEX wdraża nowoczesną technologię, umożliwiającą produkcję kruszywa – „grunt stabilizowany MX”– wykonanego z zanieczyszczonego urobku otrzymanego z pogłębiania akwenów portowych, rzecznych i zbiorników przeciwpowodziowych. Materiał ten znajduje zastosowanie przy budowie wałów powodziowych, dróg i autostrad.

W styczniu 2011 roku Firma MILEX uzyskała  "Koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie  i udokumentowanie złoża wód termalnych w miejscowości Trzęsacz", poprzedzoną opracowaniem „Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów dolnej jury w miejscowości Trzęsacz”.

W 2002 r. została powołana Spółka KAMIL, której MILEX jest 100% właścicielem. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Spółka MILEX, przy swoim dążeniu do stałego rozwoju, nigdy nie zapominała o osobach potrzebujących i tym samym przez lata swojego istnienia wsparła niejednokrotnie m.in.:

1. Organizacje pożytku publicznego:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA”.
 • Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 • Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodziszyny


2. Instytucje:

 • Dom Dziecka nr 2 w Szczecinie
 • Osiedlowy Klub Sportowy „ŚWIT” w Skolwinie,
 • Dom Dziecka w Binowie,
 • Samodzielny Niepubliczny Szpital nr 1 PAM I klinika chorych dzieci w Szczecinie,
 • Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek”,
 • Miejski Klub Sportowy „GRYF” Szczecin.


Dodatkowo Firma jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych:

W roku 2012 jest po raz kolejny "Mecenasem Kultury Jarmarku Doberskiego" odbywającego się w miejscowości Dobra k/Nowogardu, a ponadto sukcesywnie zakupywane są przez Spółkę bilety na wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie Miasta Szczecin.

Ponadto w miejscowości Trzęsacz, gdzie znajduje się oddział Spółki, z ramienia Firmy wspierany jest między innymi Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum-Non Profanum, którego Firma jest współzałożycielem.

Od wielu lat wspierany jest  Letni Festiwal Muzyczny - "Przez muzykę do świata wartości", który odbył się również w Trzęsaczu, a także od 8 lat wspierany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej, który odbywa się również w miejscowości Trzęsacz.
 

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2006:

 • Tytuł "Gazela Biznesu" - wyróżnienie przyznane przez Puls Biznesu.

Rok 2007:

 • Tytuł „Solidny Pracodawca Pomorza Zachodniego” nadany z ramienia Grupa Media Partner 
 • Medal Europejski otrzymany za „Odzysk piasków z odpadów pościekowych i kanalizacyjnych” nadany z ramienia Business Centre Club.

Rok 2012:

 • Za działalność prospołeczną Firma została uhonorowana statuetką SuperMarki 2012 – Firma Dobrze Widziana. Nagroda ta nadana została z ramienia Business Centre Club.

Rok 2013:

 • RÓWNA FIRMA 2013
 • Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin BUSOLE BIZNESU 2012

Rok 2014:

 • RÓWNA FIRMA 2014
 • Medal Europejski BCC za produkt „Grunt Stabilizowany MX”
 • Gryficka Rega 2013

Rok 2015:

 • Konik Morski
 

 

KAMIL Sp. z o.o.

KAMIL Sp. z o. o. została założona 8 marca 2002 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Lech Wnęk do dnia 07.11.2005 roku kiedy to stanowisko objął obecny Prezes – Pan Marcin Gdaniec.

Prowadzona przez nią działalność jest wysoce zdywersyfikowana: od prowadzenia działalności usługowej, przez działalność rolniczą, hodowlę bydła mięsnego rasy Limousine, działalność produkcyjną oraz szkoleniową. 

Do Spółki KAMIL należy powstały w 2006 roku Zakład Mięsny Górzyca. Zakład specjalizuje się głównie w produkcji asortymentu pochodzącego w mięsa wieprzowego. 

Bezpośrednio przy zakładzie działa Centrum Szkoleniowe KAMIL, gdzie szkolone osoby nabywają praktycznych umiejętności z zakresu rozbioru i wykrawania mięsa. Po przebyciu odpowiedniego przeszkolenia mają gwarancje zatrudnienia w zawodzie. Stworzenie Centrum Szkoleniowego KAMIL było ściśle związane z długoletnią działalnością usługową na rzecz niemieckich kontrahentów. W ich zakładach, z ramienia Spółki KAMIL zatrudnionych jest obecnie 530 osób.

Spółka KAMIL prowadzi hodowlę bydła mięsnego rasy Limousine. Konsekwentnie prowadzona od lat praca hodowlana oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów żywienia i utrzymania zwierząt, umożliwia uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych. 

 
MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli