Moresa - Ochrona środowiska - MILEX prowadzi działalność proekologiczną - Szczecin

Moresa

Moresa

Moresa 4.0 odzyskuje surowce mineralne i organiczne zawarte w odpadach ściekowych oczyszczalni ścieków komunalnych rejonu Szczecina. Mieszaniana odpadów zawierająca szlamy, piasek , ziemię, kamienie, części organiczne jest zasypywana do kosza instalacji skąd automatycznie kierowana jest na poszczególne podzespoły. Po przejściu przez kolejne etapy powstaje produkt końcowy w postaci: kamieni, humusu i ziemi. Każdy z nich charakteryzuje się wysokim stopniem czystości. Instalacja MORESA może pracować w ruchu ciągłym i w ciągu godziny posegregować 4 m sześc. odpadów. Instalacja MORESA 4.0 może być ustawiona na każdym utwardzanym podłożu i przygotowana do pracy w ciągu dwóch godzin.

 

MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli