Ochrona środowiska - MILEX prowadzi działalność proekologiczną - Szczecin

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska - oferta w zakresie ochrony środowiska Milex Szczecin

Działalność proekologiczną spółka MILEX rozpoczęła w 2003 r. wdrażając w Szczecinie nowoczesną technologię odzysku piasku z odpadów pościekowych i kanalizacyjnych na własnej instalacji MORESA 4.0.

Technologia odzysku oparta na zastosowaniu hydrocyklonu rozdzielającego składniki uwodnionej mieszaniny odpadu, znalazła również zastosowanie w odzysku piasku z osadników piaskowych, zmiotów ulicznych oraz z niezanieczyszczonego urobku z pogłębiania akwenów portowych, rzek, jezior oraz zbiorników przeciwpowodziowych.

Wychodząc naprzeciw problematyce związanej z odzyskiem i zagospodarowaniem zanieczyszczonego urobku z pogłębiania akwenów, spółka obecnie wdraża w Polsce technologię umożliwiającą produkcję z takiego urobku materiału budowlanego o roboczej nazwie MX-1 i MX-2, który można zastosować do budowy wałów przeciwpowodziowych i dróg.

Na materiały te spółka uzyskała aprobatę Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Państwowego Instytutu Higieny.

Poniżej znajdują się linki do najważniejszych elementów działu Ochrona środowiska - zachęcamy do ich aktywnego przeglądania.

MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli