Refulaty - Ochrona środowiska - MILEX prowadzi działalność proekologiczną - Szczecin

Refulaty

Refulaty

Refulaty - Milex Szczecin

Refulaty - Milex Szczecin

Refulaty - Milex Szczecin

Refulaty - Milex Szczecin

Refulaty - Milex Szczecin

Refulaty - Milex Szczecin

Konieczność pogłębiania akwenów portowych, szlaków wodnych, rzek, jezior  i zbiorników retencyjnych, przy coraz bardziej kurczących się polach refulacyjnych na składowanie pozyskanego urobku, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań. Wdrażana obecnie nowoczesna technologia zagospodarowania urobku dennego sprawia, że staje się on atrakcyjnym materiałem budowlanym, chętnie wykorzystywanym między innymi w budownictwie drogowym, czy hydrotechnicznym.

Refulat uwodniony jest skierowany bezpośrednio do stawów odwadniających (lagun), gdzie jest poddany procesowi odwadniania i osuszania do stopnia przewidzianego stosowaną technologią odzysku.

Dalszy proces produkcji „Gruntu Stabilizowanego" z suchej masy urobku przebiega na Instalacji Stabilizacji Odpadów w wolnoobrotowym bębnie mieszającym, do którego dostarczane są: osuszony urobek oraz -jako stabilizatory, materiały wiążące w ilościach ściśle określonych dla danej partii wsadu. Proces stabilizacji urobku polega głównie oraz na doprowadzeniu fizyko-chemicznych parametrów otrzymanego „Gruntu Stabilizowanego” do wartości, które posiadają kruszywa budowlane.

MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli